www.liborzukal.cz

Blog o překladatelství a angličtině

Překlady ] Kontakt ] Ceník ] Reference ] [ Blog ]

 

V této části webových stránek bych se s Vámi chtěl podělit o některé moje zkušenosti a postřehy, které se týkají angličtiny a překladatelství.

 

Tipy pro studenty a učitele angličtiny

Moje webové stránky, na kterých najdete spoustu tipů pro efektivní zvládnutí angličtiny. Důraz je položený na multimediální prostředky, jako jsou filmy, videa nebo písničky.

 

Jak překládám

Překlad určitě není jenom mechanickým převodem z jednoho jazyka do druhého. Je to dobrodružný proces, který zahrnuje používání vhodných slovních kolokací, odborné terminologie, správného větného slovosledu, ale například také převod mezi dvěma odlišnými kulturními prostředími.

 

Proč (ne)používat Google Translate

Automatické jazykové překladače se dnes staly pro mnoho lidí neodmyslitelným pomocníkem. V této sérii článků si ukážeme jejich meze.

 

Co je (a co není) SEO

V článku jsou představeny základní principy SEO neboli optimalizace webových stránek pro vyhledávače. Tato pravidla se určitě vyplatí dodržovat u všech textů, které jsou určené na webové prezentace.

 

Jak funguje překladatelský software OmegaT

Neocenitelným pomocníkem překladatele jsou tzv. CAT nástroje. V tomto článku bych chtěl představit překladatelský software OmegaT, který využívám při své práci.

 

Převod PDF a skenovaných dokumentů do Wordu

V tomto článku si ukážeme možnosti, jak zdarma převést PDF a skenované dokumenty na běžné textové formáty. Je možné použít klasické programy nebo o něco pokročilejší online služby.

 

7 tipů na mluvenou angličtinu

Představíme si několik tipů na mluvenou angličitnu, které jsem osobně vyzkoušel a osvědčily se mi.

 

Master and Commander: Odvrácená stran překladu slvních hříček

Slovní hříčky jsou někdy téměř neřešitelným překladatelským oříškem. Při převodu do jiného jazyka ztrácíme značnou část původního sdělení.

 

Učíme se anglicky na mobilu nebo tabletu

Naše moderní doba s sebou přináší mnoho nových možností, jak se můžeme učit cizí jazyky.

 

Tipy na učení anglických slovíček

Nešlo by to nějak jinak, příjemněji a jednodušeji?

 

Zvukomalebná angličtina (1.)

Angličina není tvrdý jazyk, který by postrádal barvy, vůně a chutě.

 

Zvukomalebná angličtina (2.)

Skupiny hlásek, které navozují pocit pohybu, aktivity, trvání, stability nebo šíření v prostoru.

 

Psaní čárky v angličtině

Základní pravidla pro používání čárek v anglických větách.

 

Datum v angličtině

Britové a Američané používají trochu odlišný způsob zapisování data.

 

Texty anglických písniček

Nejlepší způsob, jak porozumět písničkám, je sledovat během poslechu textový přepis.

 

Výslovnost samohlásek v americké angličtině

Představení specifické výslovnosti samohlásek v americké angličtině.

 

Jan Amos Komenský – nejslavnější učitel jazyků

Angličtina byla hlavním světovým jazykem už během života Komenského. Nejslavnější učitel jazyků všech dob ji však moc nezvládal...

 

Učíme se anglicky s Petrou Kvitovou

Neodmyslitelnou součástí života wimbledonské vítězky jsou tiskové konference a rozhovory v angličtině.

 

Záchodová angličtina

Neuvěřitelně užitečná a přitom obltížně dohledatelná slovní zásoba.

 

Přehled znaků pro zápis anglické výslovnosti

Britský systém znaků používaný pro přepis výslovnosti.

 

Jak zapisovat výslovnost ve Wordu a na internetu

Jak zapsat v textovém editoru znaky používané pro přepis výslovnosti.

 

Jak sledovat film s titulky

Nejlepším řešením je, pokud máme při sledování filmu k dispozici jak českou, tak i anglickou verzi titulků.

 

Učíme se anglicky na YouTube

Na YouTube je k dispozici spousta videí, díky kterým můžeme přijít do kontaktu s mluvenou angličtinou. Do značné míry nám to může nahradit kurzy s rodilým mluvčím.

 

Slovíčka z učebnic

Excelové soubory se slovíčky z nejrozšířenějších britských učebnic angličtiny s možností jejich zkoušení. Ovšem trochu staršího data...

 

Spelling versus pronunciation

Mluvená podoba angličtiny (pronunciation) se postupem času značně odchýlila od její psané podoby (spelling).

 

Učíme se poslechem – Acapela Box

Program, který umožňuje okamžitý převod textů do zvukové podoby.

 

Politická korektnost

V anglicky mluvících zemích má dlouhou tradici snaha vyhýbat se výrazům, které by mohly znít urážlivě pro lidi jiného etnika, sexuální orientace či náboženství a ženy, hendikepované nebo seniory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Libor Zukal

 

libor.zukal@gmail.com

mob.: 799 797 165 

Skype: libor.zukal

 

IČ: 76511766

Nejsem plátce DPH

 

 

I work with Trados Studio 2015