Jak překládám

Překlady ] Kontakt ] Ceník ] Reference ] Blog ]

 

 Na překladech si dávám záležet. Pokud zrovna nepracuji na urgentní zakázce, tak na sebe nejdříve nechávám text chvíli působit. Snažím se vystihnout jeho hlavní sdělení a použité výrazové prostředky. Ať už je v textu použit formální, nebo neformální jazyk, tak je vždy důležité, aby byl dobře srozumitelný pro jeho adresáty.

 Snažím se, aby překlad zněl co nejpřirozeněji

Důležitou součástí mojí práce překladatele je používání správných slovních kolokací. Především u překladů do angličtiny se není možné obejít bez jazykového citu, který napoví, jaké slovní spojení je nejvhodnější zvolit.

Zkusme si uvést jednoduchý příklad. Pokud bychom v češtině uslyšeli slovní spojení „těžký déšť“, tak bychom asi s trochou úsilí pochopili jeho smysl, znělo by však pro nás dost nepřirozeně. Vhodnou českou kolokací, kterou pochopíme hned na první poslech, je „silný déšť“. Správný anglický ekvivalent tohoto výrazu je „heavy rain“. Slovní spojení „hard rain“ by znělo pro Angličany podobně nepřirozeně jako české „těžký déšť“!

Velkou pomůckou je pro mě kvalitní slovník anglických kolokací, kde si mohu vhodné fráze ověřovat. Moje další kroky pak ještě většinou směřují na internet – jednotlivá slovní spojení si zadávám do vyhledávače a zjišťuji, jak (a s jakou frekvencí) se objevují na různých britských a amerických webových stránkách.

 Používám správný slovosled

Pro lepší srozumitelnost je často vhodné trochu pozměnit slovosled jednotlivých vět. Angličtina má zálibu v přesouvání některých větných členů na začátek věty – mohou to být různé druhy příslovečných určení, ale také gerundia, která nahrazují vedlejší větu. V psaném anglickém projevu se jedná o poměrně obvyklý postup, který čtenářům značně usnadňuje orientaci v textu.

Čeština má naproti tomu slovosled o něco volnější – o to více je však někdy potřeba přemýšlet nad nejvhodnější pozicí jednotlivých slov. V tomto směru nikdy nemohou práci překladatele plnohodnotně nahradit strojové překladové nástroje, jako jsou Google Translate nebo Bing Translator. Další argumenty, proč se raději vyplatí obrátit na zkušeného překladatele, si můžete přečíst v několika článcích na mém blogu o angličtině.

 Dodržuji odbornou terminologii

U odborných překladů hraje velmi důležitou roli dodržování správné odborné terminologie. Jako absolvent humanitního oboru se sice nemohu vykázat důkladnou znalostí terminologie všech oborů, mám však k dispozici kvalitní překladatelské slovníky z oblasti technických oborů, práva, ekonomie a medicíny, ve kterých jsem schopen si potřebné termíny dohledat.  

Pokud máte zájem o překlad právních smluv nebo technických manuálů pro běžné uživatele, tak se na mě můžete bez obav obracet. Vaše anglicko-české i česko-anglické překlady budou u mě v dobrých rukách! K překladům odborných textů Vám vždy poskytnu krátký slovníček použité terminologie a v případě nejasností se jej s vámi pokusím zkonzultovat. Trochu jiná situace by ale samozřejmě mohla nastat u vysoce odborného textu vyžadujícího hlubší znalosti z daného oboru, který přece jenom možná bude vhodnější svěřit někomu povolanějšímu…

Překlad není jenom….

Překlad ale není jenom záležitostí správného slovosledu, nelezení vhodných slovních spojení a správné odborné terminologie. Při překládání je třeba dbát na správný pravopis, interpunkci a typografii, u překladu do angličtiny navíc záleží samozřejmě také na používání vhodných slovesných časů, určitých/neurčitých členů a dalších mluvnických kategorií.

Kromě toho ale nesmíme ztrácet ze zřetele, že překlad nikdy není pouhým mechanickým převodem z jednoho jazyka do druhého. Úkolem mě jako překladatele je to, aby nedocházelo k přílišnému zúžení nebo naopak rozšíření významu původního sdělení. S citlivostí přistupuji také ke kulturním odlišnostem obou jazykových prostředí, které se vždy snažím do překladu vhodně zakomponovat.

 

 

 

 

Mgr. Libor Zukal

 

libor.zukal@gmail.com

mob.: 799 797 165 

Skype: libor.zukal

 

IČ: 76511766

Nejsem plátce DPH

 

 

I work with Trados Studio 2015