www.liborzukal.cz

  Co je (a co není) SEO 

Překlady ] Kontakt ] Ceník ] Reference ] Ukázky ] Blog ]

 

Když se řekne SEO, tak si většina lidí představí složité algoritmy, se kterými je obeznámeno jen několik vyvolených jedinců, kteří je z pochopitelných důvodů udržují v tajnosti. Ve skutečnosti se však jedná o soubor jednoduchých pravidel, která bychom měli dodržovat při tvorbě obsahu webových stránek.

Naším úkolem by nemělo být ani tak obelstít internetové vyhledavače – ve většině případů se nám to stejně nepovede! Spíše bychom se s nimi měli snažit spolupracovat. Měli bychom se snažit vytvářet přehledné a čitelné texty, ze kterých dokážou vyhledavače snadno identifikovat, co chceme návštěvníkům našich webových stránek nabídnout.

SEO je zkratkou Search Engine Optimalization, tedy optimalizace pro vyhledavače. V Česku jsou používané především dva vyhledávače, které spolu již řadu let vedou konkurenční boj o získání hlavního podílu na trhu – Seznam a Google. Od roku 2010 se tento souboj začíná postupně vychylovat ve prospěch nadnárodního internetového giganta Googlu. V roce 2014 měl Google na českém trhu 54% podíl, zatímco Seznam již pouze 37%.

 

 

Jak fungují internetové vyhledávače

Z pohledu běžného uživatele fungují internetové vyhledavače tak, že zadá do vyhledávacího řádku nějaké slovo nebo sousloví a vyhledávač okamžitě nabídne seznam odkazů, které s tímto slovním spojením souvisejí. Vyhledávače ale samozřejmě nedokážou prohledat celý internet v několika okamžicích. K tomuto účelu slouží vyhledávací roboti, kteří stránky navštěvují v pravidelných intervalech a průběžně si ukládají texty do své databáze.

Roboti internetových vyhledávačů sice nejsou lidé, ale jsou naprogramovaní tak, že velmi dobře vědí, co normální lidé na internetu hledají a jakým způsobem se při tom chovají. A vědí to dokonce o trochu lépe než my, kteří texty na webové stránky píšeme. Pokud se tedy budeme řídit pravidly internetových vyhledávačů, tak by měl být obsah webových stránek atraktivní zároveň také pro běžné návštěvníky.

 

 

Co lidé hledají na internetu

Lidé hledají na internetu především informace. Stručné, jasné a přehledné. Dnešní lidé se jen těžko dokážou na něco delší dobu soustředit a internet je médium, u kterého to platí dvojnásob. Pokud se nám podaří udržet návštěvníka na našich stránkách dvě minuty, tak to můžeme považovat za velký úspěch.

Text určený pro webové stránky by proto měl být maximálně přehledný. Rozdělujeme jej na krátké odstavce, v nichž jsou zvýrazněná slovní spojení, která návštěvníky zajímají. Členíme jej pomocí nadpisů, které jsou poutavé a obsahují důležitá klíčová slova. Hlavně žádné dlouhé romány. Stručně a k jádru věci.

 

Klíčová jsou klíčová slova

Nejdůležitějším SEO faktorem, který dokáže ovlivnit kvalitní copywriter, je volba vhodných klíčových slov. Ve většině případů to kupodivu nemusejí být ta nejhledanější. V každém případě bychom si měli ověřit statistiky hledanosti klíčových slov a jejich konkurenčnosti, které je možné zjistit pomocí nástrojů Google Adwords a Seznam Sklik.

Zkusme si uvést jednoduchý příklad z oblasti leteckého modelářství. Nejčastěji hledaným slovním spojením jsou zde „modely letadel“. Musíme však počítat s tím, že toto klíčové slovo je již velice silně „obsazeno“ naší konkurencí, která má rozsáhlé webové stránky s množstvím zpětných odkazů.

S pomocí nástrojů Sklik a AdWords zjistíme, že se bude výhodnější zaměřit na některá méně frekventovaná klíčová slova, jako jsou např. „plastové modely letadel“, nebo ještě raději „velké modely letadel“, „modely letadel 1:144“, „plastikové modely letadel Revell“ nebo „model letadla Boeing 737“.

 

 

Co na stránkách není vidět: titulky a meta popisky

Součástí profesionální webové prezentace by měly být také správně zvolené titulky a popisy jednotlivých stránek. V administraci vašich stránek tyto údaje naleznete často pod anglickým označením „title“ a „meta description“. Tyto hodnoty se budou ve většině případů zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Měly by proto být výstižné a zajímavé, aby přitáhly pozornost potenciálních návštěvníků.

Titulek (ve výše uvedeném příkladě Libor Zukal: překlady z/do angličtiny) by měl být krátký a výstižný a měl by obsahovat klíčová slova. Důležitá klíčová slova se samozřejmě vyplatí použít také v popisku stránky.

Na webových stránkách bychom měli dále používat nadpisy, které mohou být členěné do několika úrovní. Důležité informace můžeme znázornit tučně nebo kurzivou – usnadníme tak čtenářům orientaci v textu. Neměli bychom zapomínat ani na popisky obrázků. Samozřejmostí by měly být také krátké, výstižné a především neměnné URL adresy jednotlivých stránek.

 

 

SEO nejsou jenom texty

Copywriting na webové stránky je řemeslo, kterému se je potřeba naučit. Má svoje pravidla, kterých se je třeba držet. Samo o sobě nám to ale nezaručí, že se dostaneme na první pozice ve vyhledávačích. Existují totiž ještě další faktory, které ovlivňují umístění ve vyhledávačích – a většinou mají dokonce větší váhu než samotný text!

Za vůbec nejdůležitější SEO faktor je možné považovat zpětné odkazy. Ideálním případem je samozřejmě to, pokud tyto odkazy vznikají spontánně – majitelům jiných webových stránek se naše stránky líbí a cítí potřebu na ně odkazovat.

Vyhledávače přihlížejí nejenom k počtu těchto odkazů, ale především k významnosti odkazujících webů a k jejich tematickému zaměření. Spíše než nákup zpětných odkazů na jiných webech se proto někdy doporučuje vytvoření tematicky podobně zaměřených podpůrných stránek.

V posledních letech stále roste popularita sociálních sítí, a je proto přirozené, že vyhledávače berou v potaz také to, jestli se o našich stránkách občas píše na Facebooku, Twitteru nebo Google+.

 

 

Návštěvníci nechodí jenom z vyhledávačů…

Podle statistik přivedou vyhledávače na firemní weby pouze kolem 35 % všech návštěvníků, tedy pouze o něco více než jednu třetinu celkového počtu. Zhruba 40 % všech návštěv připadá na tzv. „přímé návštěvy“ – jejich zdrojem mohou být oblíbené položky uložené v internetovém prohlížeči, adresa zapsaná přímo do adresního řádku, odkaz z emailové zprávy nebo např. odkaz z PDF souboru.

Zhruba 15 % návštěvníků přichází na firemní webové stránky z běžných odkazujících stránek. Zbylých zhruba 11 % pak připadá na PPC reklamní kampaně, jako jsou Google AdWords a Seznam Sklik.

 

 

Registrujte se do katalogů, vyzkoušejte PPC kampaně…

Z tohoto přehledu je jasně vidět, že bychom se měli zaměřovat také na jiné zdroje návštěvnosti, než jsou vyhledávače. Rozhodně se vyplatí registrace stránek do portálu Firmy.cz a případně také do některých dalších tematických katalogů.

Stojí za to vyzkoušet také PPC reklamní kampaň AdWords nebo Sklik – v tomto případě platíte za prokliky, které přivedou návštěvníky na Vaše webové stránky. Pro majitele e-shopů by měla být samozřejmostí registrace do srovnávacích portálů Heureka.cz a Zboží.cz.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Libor Zukal

 

libor.zukal@gmail.com

mob.: 799 797 165 

Skype: libor.zukal

 

IČ: 76511766

Nejsem plátce DPH

 

 

I work with Trados Studio 2015